Thông tin liên hệ

PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY CỔ PHẦN STCPHARCO

Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0981.401.899

Email: hr.stcpharco@gmail.com

Website: www.stcpharco.com