Tọa đàm Chia sẻ cảm nhận khách hàng bệnh tiểu đường sau khi sử dụng KIDOFA