Báo THƯƠNG HIỆU VÀNG đưa tin về phản hồi của khách hàng dành cho viên uống tiểu đường KIDOFA

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM CỦA KIDOFA

Báo TIN SỨC KHỎE đưa tin về Công ty cổ phần STCPHARCO

Trang báo điện tử 24h.com.vn đưa tin về chương trình “Hoạt Động Vì Sức Khỏe Khách Hàng” của STCPHARCO